Please enable JavaScript to view this site.

BINETIX NETWORK

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ОБОБЩЕНАТА СПРАВКА:

1)Може да филтрирате табличните данни по:

Статус

Диапазон от начална и/или крайна дата на превод;

Платежен канал;

Обслужващо поделение - посочете сигнатура на обслужващото звено/клон от инфраструктурата на организацията, за която работите;

Суми - може да заявите филтриране на записи по паричен целеви диапазон за суми над и/или под определени нива;

2)Също така може да заявите обобщаване на данните по един или няколко критерия за групиране (както е показано на изображението):

Вид регистър (платежен канал)

Насрещна банка

Наредител

Бенефициент (платец)

Обслужващо поделение

и други критерии

3)Вие разполагате с функционални възможности за филтриране и групиране на записите в регистъра.

ptm_report_12

 

ВАЖНО!

Обърнете внимание, че изпълнението на обобщаващата справка е време-отнемаща операция поради голямото количество записи, което трябва да се анализира, обобщи и покаже. Времето за обработка зависи от комбинацията на посочените критерии и количеството на натрупаните данни към момента на справката.

Има ограничение на визуализацията на броя на записите. По подразбиране е заложен да бъде 30 броя едновременни записа. Променяйте стойността внимателно и разумно - увеличението на визуализацията на броя записи ще увеличи времето за обработка.

Copyright © 2013-2021 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.